T +420 605 279 712
F +420 412 501 483
E 

O NAŠÍ SPOLEČNOSTI


Společnost V A M A byla založena 1.října 1992 a to zápisem do obchodního rejstříku v Ústí nad Labem. Od počátku své existence byla naše firma zaměřena zejména na služby energetickým společnostem, obcím i domácnostem.

Certifikace

Naše společnost prošla úspěšně certifikačním auditem, který provedla firma DGS CERT s.r.o. a získala tak certifikát pro montáž, opravu, údržbu a revize vyhrazených elektrických zařízení. V současné době jsme držiteli těchto certifikátů:

ČSN EN ISO 14001 : 2005 | ČSN OHSAS 18001 : 2008 | ČSN EN ISO 9001 : 2009

Bezpečnost a pojištění

Velký důraz klademe na bezpečnost práce. Naši zaměstnanci jsou vybaveni všemi předepsanými pomůckami a pravidelně absolvují odborná školení a zkoušky.

VAMA s.r. o. má sjednané pojištění odpovědnosti za případnou škodu způsobenou svou činností na zakázce. Případná škoda způsobená činností společnosti je kryta pojišťovnou do výše 10.000.000, -Kč. Od založení společnosti jsme nikdy nedlužili státu na daních, odvodech sociálního a zdravotního pojištění. Naše společnost vždy řádně plní své finanční a jiné závazky vůči svým dodavatelům. Cenová politika společnosti vychází z cen prací a služeb užívaných v ČEZ a.s., přičemž ceny jsou tvořeny v měřitelných jednotkách.


Cíle

Snažíme se být spolehlivou a seriózní firmou, pro kterou nekončí péče o zákazníka předáním zhotoveného díla, ale pokračuje jeho udržováním, záručním a pozáručním servisem. Hlavním cílem je 100% spokojenost našich zákazníků.

KONTAKTUJTE NÁS
S KÝM SPOLUPRACUJEME
webdesign: Studio Maglen
2016 © V A M A s.r.o.